Freinet en 21st century skills

In het moderne onderwijs mag verwacht worden dat leerlingen voorbereid worden op leren en leven in de 21ste eeuw, daarbij wordt in onderwijskringen vaak gesproken over het ontwikkelen van “21st century skills” bij alle leerlingen.

Dit is een moderne vertaling van de technieken die Freinet toepaste, waarbij coöperatief leren nog steeds heel belangrijk is. Om leerlingen zo zelfstandig en gedifferentieerd mogelijk aan het werk te zetten, wordt moderne technologie veelvuldig gebruikt.

In onze school zullen we hiervoor gebruik maken van iPads, computers, digitale borden, internationale contacten via e-twinning,…

21st-century-skills-lessen-page