Lessentabel 1ste graad: optie Latijn

Basisvorming

1e leerjaar

2e leerjaar

AV Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

AV Nederlands

5

5

AV Frans

4

3

AV Engels

2

2

AV Wiskunde

5

4

AV Aardrijkskunde

2

1

AV Geschiedenis

1

2

AV Natuurwetenschappen

1

2

AV Plastische opvoeding

1

1

AV Muzikale opvoeding

1

0

AV Lichamelijke opvoeding

2

2

AV Techniek

2

2

Totaal

28

26

Keuzegedeelte

1e leerjaar

2e leerjaar

Klas “A” Latijn

AV Latijn

4

4

WW Natuurwetenschappen (Module onderzoek en experiment)

0

2

Totaal

4

6

Typisch in een Freinetschool

1e leerjaar

2e leerjaar

Klasronde

1

1

Algemeen Totaal

33

33