Onze visie

Onze school is een warme school

Onze school is een warme school waar we iedereen met een glimlach ontvangen, waar onze kleinschaligheid troef is. We kennen elkaar en gaan respectvol om met ieders individualiteit en ieders zijn mening. We zijn ervan overtuigd dat een school een veilige thuishaven moet zijn waar iedereen zich goed voelt. We maken een school vanuit ons hart en ons gevoel, een school waar we onze eigen kinderen aan toe vertrouwen… Onze kinderen mogen zichzelf zijn, ze worden gezien en er wordt naar hen geluisterd.

i287104489261804430._szw1280h1280_


We plaatsen groei en eigen leertraject centraal.

Kinderen ontwikkelen. Ze doen samen ervaringen op. Ze verwerken die samen onder de coachende begeleiding van een leerkracht die oog heeft voor een evenwichtige aandacht voor verschillende competenties en waarden. Zo kunnen ze ook (van) elkaar leren en elkaar waarderen: zichzelf relateren aan de anderen, rekening houden met elkaar, de kracht van
interactie ervaren.

De leerkracht faciliteert, coacht en ondersteunt het leerproces waar nodig door een rijke leeromgeving aan te bieden, waarbij het kind zo zelfstandig mogelijk, explorerend zijn weg kan gaan. Leren is veel meer dan het zo goed mogelijk weergeven wat de leerkracht je voorgehouden heeft. In onze school organiseren we de werkvormen zodanig dat er maximale inbreng is vanuit de leefwereld en de interesses van d
e kinderen. Wij als leerkrachten bepalen dus niet zelf wat kinderen kan interesseren. Wij komen dit aan de weet door actief te luisteren, kinderen te bevragen en communicatiemogelijkheden te creëren. Hierdoor krijgt leren een grote realiteitswaarde. Een communicatie die de interactie bevordert tussen de kinderen onderling en ook tussen de kinderen en de leraar is dus uiterst belangrijk. Deze manier van werken bevordert de mondigheid, het positieve zelfbeeld en de intrinsieke motivatie. Het is de taak van de leraar om die aanpak meerwaarde, namelijk leerwaarde te geven.

De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ook met de verschillen in leerstijlen wordt rekening gehouden. Op die manier kan elke leerling zich zo veel mogelijk ontwikkelen op eigen tempo en eigen niveau. Daarnaast hebben de leerlingen een open geest en tonen ze respect voor andersdenkenden.

De school als lee(f)(r)plek

Goed onderwijs kan slechts gegeven worden onder goede randvoorwaarden. Onze school wil in een goede infrastructuur huizen die ten dienste staat van de pedagogische opties en die veilig, hygiënisch en esthetisch verantwoord is. Kinderen moeten er zich goed kunnen voelen. Ook een goede logistieke en administratieve ondersteuning is absoluut vereist voor het pedagogisch comfort en voor het vlot draaien van tal van zaken op de school.

De relatie met de leerlingen is gelijkwaardig: er worden gemoedelijke aanspreekvormen gehanteerd. Aandacht voor gezelligheid en huiselijke warmte op school is belangrijk, maar ook de moderne technologie is aanwezig.

Onze school is een school in de stad, een school die leeft. Onze kinderen gaan op ontdekkingstocht in en rondom Poperinge. Met de hulp van de ouders en andere vrijwilligers bundelen wij onze krachten om met de Poperingse verenigingen, de bibliotheek en andere culturele diensten samen te werken. Dit biedt een boeiende context die onze kinderen leert de wereld vanuit verschillende standpunten te bekijken. We leren met elkaar en van elkaar…we leren samen…