Schoolrekening

De schoolrekening : maximum 250 euro per jaar

In het secundair onderwijs wordt voor het eerst een SCHOOLREKENING meegegeven.

In onze school levert de oudervereniging grote inspanningen om herbruikbare materialen gratis ter beschikking te stellen (materiaalkoffers, boeken in de schoolbibliotheek, woordenboeken,…) of te verhuren (kastjes voor persoonlijke spullen).

Materiaal dat niet hergebruikt kan worden (T-shirt voor de lessen lichamelijke opvoeding, invulboeken, fotokopieën, schoolagenda,…), wordt tegen kostprijs aangerekend op de schoolfactuur.

In de zomervakantie ontvangt elke ingeschreven leerling een gedetailleerd overzicht van de schoolrekening.

In de schoolrekening zijn de uitstappen, bijzondere projecten en sportdagen nog niet inbegrepen, wel een voorschot voor de “klaskas” waarmee deze uitstappen geregeld worden.