Sterk in studie- en leerlingenbegeleiding

Preventie van leerproblemen

Elke leerling krijgt extra begeleiding bij het ‘leren leren’, om de overgang van basis naar secundair onderwijs te helpen structureren.

Op het einde van elke lesdag is het mogelijk om deel te nemen aan de “leereilanden”, een soort begeleide studie, die op maandag – dinsdag en donderdag tot 17 uur georganiseerd wordt.

Leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, A.S.S, AD(H)D, … kunnen rekenen op de nodige (GON)begeleiding. Onze leerkrachten zetten zich in om deze leerlingen extra begeleiding te bieden, die in overleg met het CLB in een individuele afsprakennota wordt vastgelegd.

Preventie van pest- en gedragsproblemen

Tijdens de klasronde wordt er kort op de bal gespeeld, er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd om pest- en puberprobleempjes te voorkomen.

En als er toch problemen zijn?

De leerlingen kunnen bij onze leerkrachten steeds een luisterend oor vinden, in het kernteam zitten leerkrachten (Sabine en Nele) met veel ervaring als leerlingenbegeleider, die heel snel probleempjes opmerken en die de leerling door middel van gesprekken proberen te helpen. Een individueel gesprek kan ook een voorbereiding zijn om het probleem op de klasronde te kunnen bespreken.

Ook bij CLB Westhoek kan uw kind steeds terecht!

Als er ernstige problemen zijn, wordt het CLB ingeschakeld.
Via het kernteam werken we nauw samen met het CLB om bijvoorbeeld pestproblemen, leerproblemen of … zo snel mogelijk op te lossen.

CLB Westhoek, Minneplein 42, 8900 Ieper (057/20 08 95)