Studieboost

Met de hervorming in het secundair onderwijs is de belangrijkste doelstelling van de eerste graad van het secundair onderwijs het oriënteren van leerlingen en hen voorbereidenopeenbewusteengerichte studiekeuzeinde tweede graad. Leerlingen krijgen uitgebreid de kans om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggenen kunnen die ook verder ontplooien.

Er wordt een brede basisvorming gegeven om zo te kunnen werken aan de doelen van die eerste graad. Even de doelen op een rijtje:

Basisgeletterdheid: dit zijn minimumvereisten voor basisvaardigheden, zoals Nederlands, wiskundige en digitale geletterdheid, die door elke individuele leerling op het einde van de eerste graad (A en B) moeten bereikt worden.

Minimumdoelen: dezedoelenmoetendoordemeesteleerlingenbehaald worden tegen het einde van de eerste graad.

Uitbreidingsdoelen:ditzijnonderwijsdoelenmeteenhogerabstractieniveau of een hogere moeilijkheidsgraad. Ze moeten door zoveel mogelijk leerlingen behaald worden.

In de algemene vorming/basisvorming werken alle leerlingen aan sleutelvaardigheden (= ‘sleutelcompetenties’). Deze hebben o.a. te maken met:

●  Economische vorming

●  Levensbeschouwelijke vorming

●  Maatschappelijk historische vorming

●  Natuurwetenschappelijke en technische vorming

●  Sociale vorming

●  Talige vorming (Nederlands, Frans, Engels,…)

●  Wiskundige vorming

●  Culturele vorming

In het 1A/1C heeft men minimum 27u basisvorming, aangevuld met een keuzegedeelte dat de school en de leerlingen ruimte voor differentiatie laat.

Het keuzegedeelte van 5u heeft 3 doelstellingen:

➢ versterken ➢ verdiepen ➢ verkennen.

Bij ons bestaat die 5u uit 4u module en 1u studieboost (vroegere leereiland) De differentiatie bouwt verder op de basisvorming:

➢  Verdiepen van debasisvorming

➢  Verdieping in klassieke talen

➢  Remediëring van de basisvorming

Van scholen wordt verwacht dat zij binnen de differentiatie zowel remediërende als meer uitdagende pakketten aanbieden.

In het vak studieboost (1u/week) wordt er gewerkt op drie niveaus in volgorde van prioriteit

  1. Remediëring (vooraf opgelegd door de vakleerkracht)
  2. Herhaling (Ter beschikking gebracht door de vakleerkracht)
  3. Uitdaging (Samenwerking van de leerling, het gekozen vak en de belegeiding van de studieboostleerkkracht)

Concreet:

het studieboost-uur wordt gegeven door een vaste leerkracht die alles opvolgt en samenwerkt met de vakleerkrachten. De vakleerkrachten geven vooraf de remediëringsopdrachten door en deze worden gemaakt en dus ook opgevolgd tijdens de studieboost. Indien er geen remediëringsopdrachten zijn worden er, in overleg met de vakleerkrachten herhalingsoefeningen opgegeven voor de moeilijke onderdelen of, indien nodig, ter voorbereiding van een herhalingstoets of examen.

Wanneer de remediëringsopdrachten en of de herhalingsoefeningen voltooid zijn kan er gewerkt worden aan de zelfgekozen uitdagingen.

Tijdens uitdagingen gaan we aan de slag met de leerlingen die een uitgesproken interesse hebben voor een bepaald vak of onderdeel van een vak. voorbeeldeen leerling met een uitgesproken interesse voor het vak geschiedenis kan op deze manier een uitdieping krijgen van bijvoorbeeld de farao’s bij de oude Egyptenaren. Dit is zelfgekozen door onze leerlingen en zo hopen we hun honger naar kennis en of informatie te kunnen aanvullen.